Šolska pravila

V skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) in 11. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) je ravnateljica ŠCRS sprejela šolska pravila.

 

Hišni red ŠCRS

Pravila ŠCRS o merilih in postopku podeljevanja pohval, nagrad in priznanj

Pravila ŠCRS o ocenjevanju znanja – PREDLOG

Pravila ŠCRS o izobraževalnem delu zunaj šole

Pravila ŠCRS o dežurstvu dijakov

Pravila ŠCRS o izrekanju vzgojnih ukrepov