Govorilne ure – mesečno

Prizadevamo si za razvijanje partnerskega odnosa med dijaki, starši in učitelji, zato priporočamo, da se govorilnih ur udeležijo mladostniki in starši skupaj. Želimo si namreč, da pri govorilnih urah (mesečnih ali tedenskih) aktivno sodelujejo zlasti dijaki, saj se le tako lahko razvije poglobljena izmenjava informacij in mnenj. Dijakom in staršem svetujemo, kako ravnati ob učnih in vzgojnih težavah, pa tudi ob posebnostih (npr. nadarjenost, interesi …). V vzajemni izmenjavi mnenj želimo dijaka obravnavati kot celovito osebnost, zato od staršev in dijakov pričakujemo, da nam posredujejo pomembne informacije o dijaku, nam predstavijo njegova interesna področja ter način razmišljanja. V trikotniku dijak – starši – učitelj skupaj oblikujemo takšno strategijo učenja in dela, ki izhaja iz dijakovih potreb in upošteva njegove individualne značilnosti.

Skupne mesečne govorilne ure izvajamo vsak prvi petek v mesecu 16.00–17.00, razen v mesecih, ko načrtujemo druge oblike sodelovanja s starši. V času skupnih govorilnih ur so običajno na šoli prisotni vsi učitelji, zato to obliko sodelovanja toplo priporočamo, saj imajo starši možnost v relativno kratkem času spoznati in se pogovoriti z več učitelji.

Skupne mesečne govorilne ure v šol. letu 2017/2018 načrtujemo:

  • 10. novembra 2017,
  • 8. decembra 2017,
  • 9. marca 2018,
  • 6. aprila 2018 in
  • 11. maja 2018.

Pred začetkom govorilnih ur na oglasni deski šole objavimo razpored učiteljev po prostorih.

Starši in dijaki lahko v stik z učitelji pridejo tudi v času tedenskih govorilnih ur oz. konzultacijskih ur, lahko pa z učiteljem navežejo stik tudi po telefonu ali e-pošti, da se dogovorijo za termin osebnega srečanja (tudi izven razpisanih govorilnih ur).