Kontaktne osebe

Lahko nas pokličete, nam pišete ali pa nas poiščete osebno. Veseli bomo srečanja z vami!

Tajništvo Irma Ducman 03 818 20 79 tajnistvo@scrs.si 2. nadstropje, desno
Računovodstvo Dejana Arbajter 03 818 20 26 dejana.arbajter@scrs.si pritličje, desno
Svetovalna služba Anja Banković 03 818 20 75

051 606 779

anja.bankovic@scrs.si pritličje, desno
Šolska knjižnica Sigrid Horvat 03 818 20 83 sigrid.horvat@scrs.si pritličje, levo
Dijaški dom Jernej Lakner
Rebeka Majer Amon
Klavdija Zver
Gorazd But
Marija Kučiš
03 818 20 29 jernej.lakner@scrs.si
rebeka.majer-amon@scrs.si
klavdija.zver@scrs.si
gorazd.but@scrs.si
marija.kucis@scrs.si
dijaški dom
Zbornica / 03 818 20 21 / pritličje, desno
Kabinet tajnice splošne mature Nataša Šafranko 03 818 20 15 natasa.safranko@scrs.si 1. nadstropje, desno
Kabinet tajnice poklicne mature Tanja Ocvirk 03 818 20 15 tanja.ocvirk@scrs.si 1. nadstropje, desno
Izobraževanje odraslih Mateja Jagodič 03 818 20 71 mateja.jagodic@scrs.si pritličje, desno
Koordinacija OIV in ID Mateja Jagodič 03 818 20 71 mateja.jagodic@scrs.si pritličje, desno
Koordinacija PUD – optika Branka Kovačič 03 818 20 78 branka.kovacic@scrs.si 2. nadstropje, desno
Koordinacija PUD – steklarstvo Zinka Kobula Kamenšek 03 818 20 78 zinka.kobula-kamensek@scrs.si pritličje, levo
Koordinacija tehniških dni za osnovne šole Andreja Novak 03 818 20 78 andreja.novak@scrs.si 2. nadstropje, desno
Dostopnost