Author: admin

Tajništvo šole je v času poletnih počitnic odprto vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Telefonske informacije lahko dobite na številki 03/8182079 ali 03/8182026. Tisti dijaki, ki tega še niste uredili, lahko spričevalo po opravljenih popravnih izpitih dvignete v tajništvu v času uradnih ur. Potrdilo o...

V šolskem letu 2013/14 je splošno maturo v spomladanskem roku v celoti opravljalo 48 dijakov, ki so zaključili 4. letnik gimnazijskega programa. Uspešnih jih je bilo 46 (96 %). Med zlate maturante naše šole sta se letos s svojim dosežkom vpisala dva dijaka - Katarina Belcer...