Author: Tanja Rupnik

Šolski center Rogaška Slatina je v sodelovanju s Steklarno Rogaška organiziral mednarodno strokovno srečanje za osnovnošolske svetovalne delavce z naslovom »Oblikujem steklo, kreiram svojo prihodnost«. Namen srečanja je bil predstaviti širino in perspektivnost steklarstva, hkrati pa okrepiti vez med srednješolskim izobraževanjem, delodajalci in osnovnošolskimi svetovalnimi...

Dijaki prvega letnika vseh programov na šoli smo se v sredo, 8. septembra 2021, odpravili na dvodnevni tabor Spoznajmo se na Svetini. Aktivnosti, v katerih smo sodelovali, so temeljile na odprti komunikaciji, skupinskem delu in medsebojnem zaupanju, zaradi česar smo se kot celota bolje povezali. Dobra...

Dijaki 3. in 4. letnika gimnazije so del obveznosti pouka športne vzgoje opravili na športnem taboru v Portorožu. Tja so se odpravili kar hitro po začetku pouka, ko je bilo tudi vreme še naklonjeno aktivnostim v in ob morju. Po taboru so strnili svoje vtise. Prvi...

Dostopnost