Author: Tanja Rupnik

Ravnateljica naše šole je v obširnem intervjuju za Novi tednik spregovorila o različnih temah, povezanih s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo šole: 20-letnica gimnazijskega izobraževanja, razvoj programov s področja optike in steklarstva, izvajanje pouka na daljavo, sodelovanje z lokalno skupnostjo, cilji in načrti za prihodnost ...

Leto ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti na Šolskem centru Rogaška Slatina! Nepredvidljivo šolsko leto je ŠCRS-jevcem prineslo še nove in dodatne IZZIVE.  Dijaki so se spoprijeli z izzivom ustvariti ekskluziven produkt Šolskega centra Rogaška Slatina, ki bo povezal steklo, les in optična stekla. Še sami ne moremo...

Dostopnost