Author: Tanja Rupnik

V sredo, 13. septembra 2017, smo se dijaki prvih letnikov Šolskega centra Rogaška Slatina odpravili na spoznavni tabor na Boč. Najprej smo si postavili šotore, ki se v vetrovni noči dejansko niso podrli (imamo pač spretnosti, kar pomeni, da sodimo na to šolo). Nato smo...

Dijaki 4. letnika smo se skupaj z našo profesorico Alenko Virant v petek, 8. 9. 2017, odpravili na pot na Notranjsko podolje. V okviru maturitetnega poglabljanja pri predmetu geografija smo opravili terenske vaje. Cilj ekskurzije s terenskim delom je bilo proučevanje fluviokrasa, kjer smo se...

V petek, 1. septembra, smo na naši šoli pozdravili 83 dijakov 1. letnikov - 32 gimnazijcev, 28 bodočih tehnikov optikov in 23 tehnikov steklarstva. Tako njim kot tudi vsem starejšim dijakom želimo uspešno šolsko leto, polno različnih doživetij pri in ob pouku.             [caption id="attachment_14462" align="aligncenter" width="300"]...

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila “Sanacija strehe na Šolskem centru Rogaška Slatina”. Vabljeni k oddaji ponudbe!     Razpisna dokumentacija in razpisni obrazci: scrs_javno_narocilo_streha   18. 8. 2017 je naročnik objavil popravljen popis del, ki so ga ponudniki dolžni upoštevati: popravljen-popis-del-sanacija-strehe-18-8-17...

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila "Statična sanacija pritlične in kletne etaže Šolskega centra Rogaška Slatina ter izvedba sanacije vlage - Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del". Vabljeni k oddaji ponudbe!   Razpisna dokumentacija, popis del in razpisni obrazci: portal-objava-24_7   FAZA 1 GRADBENE KONSTRUKCIJE 6587-pzi-gradbene-konstrukcije izvlecek-armature-podbetoniranih-temeljev-listi-k03-do-k04 izvlecek-armature-armiranih-ometovarmatura-ometov-listi-k05-do-k07 k01-pozicijski-nacrt-tloris-kleti k02-pozicijski-nacrt-tloris-pritlicja k03-armaturni-nacrt-podbetoniranih-temeljev-kleti k04-armaturni-nacrt-podbetoniranih-temeljev-pritlicja k05-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-kleti k06-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-pr-1-del k07-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-pr-2-del VODILNA MAPA 6587-pzi-vodilna-mapa ARHITEKTURA 6587-pzi-arhitektura solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-tloris-pritlicja solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-tloris-kleti solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-prerez-a-b...

V ponedeljek, 10. julija 2017, smo s podelitvijo maturitetnih spričeval maturantom splošne mature postavili piko na i šolskemu letu 2016/2017.  V spomladanskem roku je splošno maturo na naši šoli prvič opravljalo 35 kandidatov, ki so zaključili izobraževanje v gimnazijskem programu. Uspešnih je bilo 32 (91,4 %)....

Dostopnost