Author: Tanja Rupnik

Spričevala poklicne mature smo podelili v sredo, 5. julija 2017. K opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku je pristopilo 11 dijakov, ki so zaključili redno izobraževanje, in 3 kandidati v izobraževanju odraslih. Vsi so uspešno opravili poklicno maturo. Povprečno število doseženih točk, ki so jih...

Zadnji petek v mesecu juniju, natančneje, 30. junija, je na Gimnaziji Celje – Center potekal četrti Nacionalni MEPI forum. Forum je nosil naslov: »Povezani že 20 let«. Na enodnevnem srečanju smo se zbrali izvajalci dejavnosti Mednarodnega priznanja za mlade – MEPI. Tisti, ki so v preteklem šolskem letu posebej zaznamovali razvoj...

Pred zaključkom šolskega leta je za dijake 2. letnika v programu tehnik optik potekalo 14-dnevno praktično usposabljanje z delom (PUD). Za dijake 3. letnika PUD izvedemo v januarju (4 tedni), za dijake 4. letnika pa v mesecu septembru (2 tedna). PUD je v prvi vrsti namenjen...

Urša Čobec in Urša Podgoršek sta dijakinji 2. b, ki sta v tem šolskem letu izdelali raziskovalno nalogo s področja zgodovine pod mentorstvom prof. Josipe Hrepevnik. Z raziskovalno nalogo sta sodelovali na Srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine, ki so ga organizirali Zavod RS...

V petek, 9. 6. 2017, smo se dijaki 3. letnika gimnazije v jutranjih urah napotili proti Ljubljani. Po krajšem postanku smo prispeli do Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča v Podgorici. Tam smo poslušali o izotopih, ki imajo enako vrstno in različno masno število, razlikujejo...

Dostopnost