Šolska pravila

Predlogi novih šolskih pravil (november 2018):

Pravila ŠCRS o ocenjevanju znanja – PREDLOG

Pravila ŠCRS o ocenjevanju znanja – DOPOLNJEN PREDLOG (oktober 2018)

Pravila ŠCRS o ocenjevanju znanja – DOPOLNJEN PREDLOG (november 2018 – popravljen po seji Sveta staršev)

Pravila ŠCRS o šolskem redu – PREDLOG

Pravila ŠCRS o dežurstvu dijakov – PREDLOG

Pravila ŠCRS o dežurstvu učiteljev – PREDLOG

 

Pravilniki, ki so v veljavi do sprejetja novih šolskih pravil:

V skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) in 11. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) je ravnateljica ŠCRS sprejela šolska pravila.

 

Hišni red ŠCRS

Pravila ŠCRS o merilih in postopku podeljevanja pohval, nagrad in priznanj

Pravila ŠCRS o izobraževalnem delu zunaj šole

Pravila ŠCRS o dežurstvu dijakov

Pravila ŠCRS o izrekanju vzgojnih ukrepov