Šolsko svetovalno delo

Svetovalna služba deluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba tako opravlja naslednje naloge:

  1. Nudi skupinsko in individualno pomoč ter svetovanje dijakom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem.
  2. Pomaga pri organizaciji učenja, pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki in pri reševanju konfliktnih situacij v trikotniku dijak – učitelj – starši.
  3. Vodi in organizira vpis novincev po rokovniku MIZŠ.
  4. Ponuja poklicno usmerjanje: dijakom svetuje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, organizira predstavitve študijskih programov slovenskih in tujih univerz, pripravlja informativne dneve, dijake seznanja z vpisnim postopkom in je vezni člen med dijaki in prijavno-informacijsko službo.
  5. Deluje preventivno, izobražuje in osvešča.

Delo šolske svetovalne službe opravljata Mojca Roter (mojca.roter@scrs.si) in Klavdija Zver (klavdija.zver@scrs.si).

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2018/19

  Mojca Roter, univ. dipl. psih. Klavdija Zver, univ. dipl. ped.
PONEDELJEK 8.30 – 14.00  /
TOREK 9.30 – 11.30 9.30 – 14.30
SREDA / 9.30 – 14.30
ČETRTEK 8.30 – 11.30 9.30 – 14.30
PETEK 8.00 – 12.00 7.30 – 12.30