Šolsko svetovalno delo

Svetovalna služba deluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba tako opravlja naslednje naloge:

 1. Nudi skupinsko in individualno pomoč ter svetovanje dijakom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem.
 2. Pomaga pri organizaciji učenja, pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki in pri reševanju konfliktnih situacij v trikotniku dijak – učitelj – starši.
 3. Vodi in organizira vpis novincev po rokovniku MIZŠ.
 4. Ponuja poklicno usmerjanje: dijakom svetuje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, organizira predstavitve študijskih programov slovenskih in tujih univerz, pripravlja informativne dneve, dijake seznanja z vpisnim postopkom in je vezni člen med dijaki in prijavno-informacijsko službo.
  1. Možnosti nadaljevanja šolanja (program gimnazija)
  2. Možnosti nadaljevanja šolanja (programa tehnik optik, tehnik steklarstva)
  3. Uporabne povezave (študij, zaposlitev)
 5. Deluje preventivno, izobražuje in osvešča.

Delo šolske svetovalne službe opravljata Mojca Roter (mojca.roter@scrs.si) in Klavdija Zver (klavdija.zver@scrs.si).

 

DELOVNI ČAS ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2018/19

  Mojca Roter, univ. dipl. psih. Klavdija Zver, univ. dipl. ped.
PONEDELJEK 8.30 – 14.00  /
TOREK 9.30 – 11.30 10.00 – 14.00
SREDA / 11.00 – 14.00
ČETRTEK 8.30 – 11.30 9.00 – 15.00
PETEK 8.00 – 12.00 7.30 – 14.30