Dijaška skupnost

Spoštovani dijaki in dijakinje Šolskega centra Rogaška Slatina!

Dijaška skupnost Šolskega centra Rogaška Slatina povezuje vse dijake šole, ki jih na sestankih zastopajo predsedniki razrednih skupnosti. Njene naloge so: organizacija različnih šolskih in obšolskih dejavnosti, reševanje problemov dijakov, sodelovanje z Dijaško skupnostjo Slovenije, oblikovanje mnenj in pobud za učinkovito šolanje, sodelovanje z vodstvom šole in profesorji, zastopanje pravic dijakov in skrb za čim boljše vzdušje na šoli.

Tudi v letošnjem šolskem letu si bomo prizadevali za prijetno bivanje dijakov na ŠCRS in popestritev dogajanja. In ker želimo organizirati zanimive dejavnosti, vas vabiva k sodelovanju in soustvarjanju dijaškega življenja na šoli. Pripravljali bomo radijske proslave, obeležili pomembne zgodovinske in aktualne dogodke, sodelovali pri pripravi informativnega dneva in dneva odprtih vrat, organizirali že tradicionalni koncert, sodelovali na natečajih in še kaj.

Spoštovani dijaki in dijakinje, vabljeni ste, da s svojimi zamislimi, predlogi in pobudami obogatite sliko celotnega šolskega dogajanja, saj je soustvarjanje pozitivnega vzdušja na šoli pomembna in odgovorna naloga prav vsakega od nas.

Predsednik DS ŠCRS                                                                                                                                   Mentorica DS ŠCRS
Niko Kučiš                                                                                                                                                     Mag. Bernarda Leva

 

Program dela Dijaške skupnosti v šolskem letu 2018/19

Dejavnosti Dijaške skupnosti ŠCRS