Dijaška skupnost

Spoštovani dijakinje in dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina,

vsi vemo, da je srednješolsko življenje velikokrat naporno, zato je izjemnega pomena, da na ŠCRS živi tudi dijaška skupnost. Sestavljamo jo predstavniki posameznih oddelkov in naša mentorica – profesorica Ana Ferk. Vrednote, ki jih v dijaški skupnosti močno zagovarjamo, so povezovanje, sodelovanje in zabavanje. Tako se praviloma srečujemo enkrat mesečno, da bi z izvirnimi idejami, ki jih imamo dijakinje in dijaki vedno na zalogi, popestrili življenje na naši šoli.

Poleg razvedrilnih aktivnosti pa ima naša skupnost vlogo tudi pri pomembnejših rečeh. Tesno smo vpeti v sooblikovanje šolskih pravil, aktivno sodelujemo z vodstvom šole, ki nas pri naših dejavnostih podpira, zavzemamo se za pravice dijakov in pomagamo v primeru težav.

V šolskem letu 2023/2024 smo članice in člani Dijaške skupnosti ŠCRS sestavili pester koledar dogodkov, ki jih nameravamo uresničiti. Poudarek bo na dogajanju pred jesenskimi, božično-novoletnimi in poletnimi počitnicami, zagotovo pa se vsi najbolj veselimo dobrodelnega koncerta, ki ga bomo organizirali v začetku meseca marca.

Ker na ŠCRS stremimo k vsakodnevnemu dobremu počutju in sprejetosti med dijaki in zaposlenimi, upava, da nam bo v letošnjem šolskem letu uspelo uslišati vse vaše ideje in poglobiti medsebojne vezi.

 

Predsednica Dijaške skupnosti                                                         Mentorica Dijaške skupnosti
Ela Novak                                                                                              Ana Ferk, prof.

 

Program dela Dijaške skupnosti v šolskem letu 2023/24

Dejavnosti Dijaške skupnosti ŠCRS

Dostopnost