Domska skupnost dijakov

Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vsi dijaki doma skupaj z vzgojiteljskim zborom. Vsaka vzgojna skupina na začetku šolskega leta izvoli predsednika skupine, namestnika in člane komisij. Izmed predsednikov vzgojnih skupin domska skupnost izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik domske skupnosti je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma ŠCRS.

Domska skupnost organizira različne dejavnosti, obravnava vprašanja povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem doma ter posreduje svoje predloge in želje vzgojiteljskemu zboru doma ali ravnateljici ŠCRS.

Predstavniki dijakov v domski skupnosti v šol. letu 2022/23 so Mina Masić (predsednica), Jan Kranjc, Ema Gruden in Nika Štelcer, mentorica pa vzgojiteljica Nataša Šafranko.

 

PROGRAM DELA DOMSKE SKUPNOSTI v šol. letu 2022/23

 

VSEBINA TERMIN
Spoznavni večer 6. september 2022
Uvodna konferenca domske skupnosti, volitve predsedstva 13. september 2022
Slavnostna večerja s kulturnim programom 22. december 2022
2 × delavnica Zdrav življenjski slog oktober 2022, marec 2023
Čistilna akcija v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina april 2023
Zaključna konferenca domske skupnosti in slovo od zaključnih letnikov 18. maj 2023
Tematsko urejanje oglasne deske. Šolsko leto 2022/23
2 × aktivnosti v sodelovanju Domske in Dijaške skupnosti po dogovoru