Domska skupnost dijakov

Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vsi dijaki doma skupaj z vzgojiteljskim zborom. Vsaka vzgojna skupina na začetku šolskega leta izvoli predsednika skupine, namestnika in člane komisij. Izmed predsednikov vzgojnih skupin domska skupnost izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik domske skupnosti je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma ŠCRS.

Domska skupnost organizira različne dejavnosti, obravnava vprašanja povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem doma ter posreduje svoje predloge in želje vzgojiteljskemu zboru doma ali ravnateljici ŠCRS.

Predstavniki dijakov v domski skupnosti v šol. letu 2023/24 so Ana Preglej (predsednica), Zala Perlič, Jan Kranjc in Ema Gruden, mentor pa vzgojitelj Jernej Lakner.

 

PROGRAM DELA DOMSKE SKUPNOSTI v šol. letu 2023/24

 

VSEBINA TERMIN
Spoznavni večer 7. september 2023
Uvodna konferenca domske skupnosti, volitve predsedstva 14. september 2023
Slavnostna večerja s kulturnim programom 21. december 2023
2 × delavnica Zdrav življenjski slog oktober 2023, marec 2024
Čistilna akcija v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina 4. april 2024
Zaključna konferenca domske skupnosti in slovo od zaključnih letnikov 16. maj 2024
Tematsko urejanje oglasne deske. Šolsko leto 2023/24
Sestanek predsedstva Domske skupnosti 1× mesečno oz. po dogovoru
Dostopnost