Formalno izobraževanje v programih tehnik steklarstva in steklar

Se želiš hitro, enostavno in fleksibilno prekvalificirati v zelo iskana poklica ‘Steklar’ ali ‘Tehnik steklarstva’?

Kader v perspektivni steklarski industriji je čedalje bolj iskan, cenjen in tudi dobro nagrajen.

Zate bomo pripravili individualni program izobraževanja, ob katerem boš z lahkoto izpolnjeval/-a siceršnje delovne in družinske obveznosti.

Za VEČ INFORMACIJ in morebiten VPIS se nam pridruži v petek, 22. 9., ob 16. uri ali v soboto, 23. 9., ob 10. uri v prostorih Šolskega centra Rogaška Slatina, na naslovu Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina.

Ob morebitnih dodatnih vprašanjih nas lahko tudi:

pokličeš: 📞 (0)3 818 20 79 

ali nam pišeš: 📧 gabrijela.fuerlinger@scrs.si

VEČ O PROGRAMU:

✅Priznavanje že dosežene izobrazbe

Za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih, ki se vpiše k nam, pripravimo individualni program izobraževanja. Ta obsega obveznosti (izpite), ki jih mora opraviti, pri čemer upoštevamo udeleženčevo že doseženo izobrazbo in delovne izkušnje.

Udeleženec poleg individualnega programa izobraževanja prejme tudi urnik predavanj, kontaktne podatke predavateljev in termine govorilnih ur, informacijo o izpitnih rokih in druge podatke, potrebne za uspešno delo.

💬Predavanja in praktične vaje

Predavanja in praktične vaje organiziramo predvsem za strokovne predmete – ker gre za specifična znanja, udeležencem toplo priporočamo, da jih obiskujejo. Potekajo ob petkih popoldne in ob sobotah dopoldne, udeležencem pa omogočamo tudi, da prenočijo v našem dijaškem domu.

 

✍️Opravljanje izpitov

Kandidati opravljajo izpit po zaključenih predavanjih in praktičnih vajah določenega predmeta oz. strokovnega modula. Izpitne roke šola določi s šolskim koledarjem, vendar pa je izpit mogoče – v dogovoru z nosilcem predmeta – opravljati tudi izven izpitnega roka.

Udeleženci izobraževanja se na izpit prijavijo s prijavnico, ki jo vodji izobraževanja odraslih oddajo teden dni pred izpitom.

 

💰Stroški samoizobraževanja

Cena izobraževanja je odvisna od števila vpisanih udeležencev izobraževanja odraslih. Sestavljena je iz vpisnine in šolnine, pokriva pa ure predavanj in praktičnih vaj ter konzultacij, stroške internega učnega gradiva, opravljanja izpita iz vsakega predmeta in stroške opravljanja poklicne mature. Ponovno opravljanje izpita ni vključeno v ceno in se zaračuna po veljavnem ceniku.

Dostopnost