Katalog IJZ

ŠCRS na svoji spletni strani objavlja in sproti posodablja informacije, kot so prečiščena besedila predpisov, programi, strategije, stališča, mnenja, študije in drugi podobni dokumenti, podatke o storitvah organov ter druge informacije javnega značaja.

Katalog IJZ ŠCRS

Dostopnost