Komisija za kakovost

Svet šole, na predlog ravnateljice, imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik oziroma predsednica, in člani oziroma članice, imenovani izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov (16. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, št. 79/2006).

Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani.

Člani komisije za kakovost v šol. letu 2018/2019 so:

  • Andrej Hartman, predsednik,
  • Milena Ogrizek, članica,
  • Klavdija Zver, članica,
  • Rene Pirc, predstavnik delodajalcev,
  • Majda Zidar, predstavnica staršev,
  • Karel Šipec, predstavnik dijakov.

 

ARHIV POROČIL KOMISIJE ZA KAKOVOST

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2018/19

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2017/18

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2016/17

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2015/16

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2014/15

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2013/14

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2012/13