Komisija za kakovost

Svet šole, na predlog ravnateljice, imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik oziroma predsednica, in člani oziroma članice, imenovani izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov (16. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, št. 79/2006).

Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani.

Člani komisije za kakovost v šol. letu 2023/2024 so:

  • Anita Pihlar, predsednica,
  • Nataša Šafranko, članica,
  • Klavdija Zver, članica,
  • Rebeka Majer Amon, članica,
  • mag. Sandra Cigula, članica, (ni več zaposlena na ŠCRS)
  • Rene Pirc, predstavnik delodajalcev,
  • mag. Mateja Cverlin, predstavnica delodajalcev,
  • Christine Kveder Berk, predstavnica staršev,
  • Ela Novak, predstavnica dijakov.

 

Razvojni načrt šole za obdobje od 2021 do 2024

 

ARHIV POROČIL KOMISIJE ZA KAKOVOST

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2022/23

Poročilo z mednarodne presoje kakovosti na ŠCRS (oktober 2022)

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2021/22

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2020/21

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2019/20

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2018/19

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2017/18

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2016/17

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2015/16

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2014/15

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2013/14

Poročilo komisije za kakovost in samoevalvacijo 2012/13

Dostopnost