Konzultacijske ure

FOTO TADEJA BATAGELJ

učiteljica psihologije, svetovalna delavka

KONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:

pisarna svetovalne službe

03 818 20 75

tadeja.batagelj@scrs.si

 

FOTO DUBRAVKA BERC PRAHučiteljica slovenščine, ravnateljica

KONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:

pisarna ravnateljice

03 818 20 85

dubravka.berc-prah@scrs.si

 

FOTO AGATA BRANTUŠAučiteljica angleščine, koordinatorica OIV in IDKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet TJ 1, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno

03 818 20 12

agata.brantusa@scrs.si

 

FOTO TATJANA CIRERučiteljica matematikeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet MAT, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, levo

03 818 20 66

tatjana.cirer@scrs.si

 

FOTO MATEJA ČRNELIČvzgojiteljica v dijaškem domuKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:pisarna vzgojiteljev v dijaškem domu

03 818 20 29

mateja.crnelic@scrs.si

 

FOTO GABRIJELA FÜRLINGERučiteljica angleščine in francoščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet TJ 2, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno03 818 20 70gabrijela.fuerlinger@scrs.si 
FOTO ALENKA GOLEŽučiteljica slovenščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet SLO, 2. nadstropje, desno03 818 20 81alenka.golez@scrs.si 
FOTO ANDREJ HARTMANučitelj fizike in strokovnih predmetov v programu tehnik optik, tajnik splošne matureKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet tajnika SM, 1. nadstropje, desno03 818 20 15andrej.hartman@scrs.si 
FOTO JOSIPA HREPEVNIKučiteljica zgodovineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica, 1. nadstropje, desno03 818 20 21josipa.hrepevnik@scrs.si 
FOTO MATEJA JAGODIČučiteljica nemščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet TJ 1, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno03 818 20 12mateja.jagodic@scrs.si 
FOTO VESNA KOBILŠEK laborantkaKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:laboratorij, 1. nadstropje, levo03 818 20 80vesna.kobilsek@scrs.si 
FOTO BRANKA KOVAČIČučiteljica praktičnega poukaKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet učiteljev PRA, 2. nadstropje, desno03 818 20 78branka.kovacic@scrs.si 
FOTO BOGOMIL KROPEJučitelj filozofijeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica, 1. nadstropje, desno03 818 20 21bogomil.kropej@scrs.si 
FOTO MARKO KUBALEučitelj matematikeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet MAT, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, levo03 818 20 66marko.kubale@scrs.si 
FOTO JERNEJ LAKNERvzgojitelj v dijaškem domuKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:pisarna vzgojiteljev v dijaškem domu03 818 20 29jernej.lakner@scrs.si 
FOTO METKA LELJAKučiteljica slovenščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet SLO, 2. nadstropje, desno03 818 20 81metka.leljak@scrs.si 
FOTO BERNARDA LEVAučiteljica nemščine in angleščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet TJ 2, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno03 818 20 70bernarda.leva@scrs.si 
FOTO REBEKA MAJER AMONučiteljica osnov podjetništva s trženjemKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:pisarna računovodstva, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, do konca levo03 818 20 26rebeka.majer-amon@scrs.si 
FOTO ANDREJA NOVAKučiteljica praktičnega poukaKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet učiteljev PRA, 2. nadstropje, desno03 818 20 78andreja.novak@scrs.si 
FOTO TANJA OCVIRKučiteljica biologijeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet BIO, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, do konca desno03 818 20 84 84tanja.ocvirk@scrs.si 
FOTO EVA OGRIZEKpripravnica za delovno mesto učiteljica sociologijeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica, 1. nadstropje, desno03 818 20 21eva.ogrizek@gmail.com 
FOTO MILENA OGRIZEKučiteljica slovenščineKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet SLO, 2. nadstropje, desno03 818 20 81milena.ogrizek@scrs.si 
FOTO ZDENKA PETELINŠEKučiteljica fizike in strokovnih predmetov v programu tehnik optikKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet NAR, 1. nadstropje, desno03 818 20 82zdenka.petelinsek@scrs.si 
FOTO ANITA PIHLARučiteljica kemije instrokovnih predmetov v programu tehnik optikKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet tajnice PM, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno03 818 20 71anita.pihlar@scrs.si 
FOTO MIHAELA PIHLERučiteljica glasbeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica, 1. nadstropje, desno03 818 20 21mihaela.pihler@scrs.si 
FOTO BORIS POKORNučitelj kemije instrokovnih predmetov v programu tehnik optikKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet NAR, 1. nadstropje, desno03 818 20 82boris.pokorn@scrs.si 
FOTO MOJCA ROTERučiteljica psihologije, svetovalna delavkana porodniškem dopustupisarna svetovalne službe03 818 20 75mojca.roter@scrs.si 
FOTO TANJA RUPNIKučiteljica matematikeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet MAT, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, levo03 818 20 66tanja.rupnik@scrs.si 
FOTO JANEZ SREBOTučitelj športne vzgojeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica03 818 20 21janez-srebot@scrs.si 
FOTO NATAŠA ŠAFRANKOučiteljica sociologije, svetovalna delavkaKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:pisarna svetovalne službe03 818 20 75natasa.safranko@scrs.si 
FOTO ZORA TABAKučiteljica športne vzgojeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:zbornica03 818 20 21janez-srebot@scrs.si 
FOTO HELENA TOPOLOVECučiteljica informatike, umetnosti in strokovnih predmetov v programu tehnik optik, tajnica poklicne matureKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet tajnice PM, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, desno03 818 20 71helena.topolovec@scrs.si 
FOTO ALENKA VIRANTučiteljica geografijeKONZULTACIJSKE URE ZA DIJAKE:kabinet GEO, 2. nadstropje, skozi steklena vrata, do konca desno03 818 20 84 84alenka.virant@scrs.si 
Dostopnost