Šolsko leto 2013/14

Maturantom generacije 2014 smo spričevala poklicne mature podelili v ponedeljek, 7. julija 2014, spričevala splošne mature pa v ponedeljek, 14. julija 2014. Ponosni smo na vse naše uspešne dijake, posebej pa na štiri zlate maturante. Na poklicni maturi sta ta naziv osvojili Barbara Rožič in Martina Trontelj, na splošni maturi pa Katarina Belcer in Luka Tepeš. Vsem iskrene čestitke! Foto: Sergeja Javornik, Rogaške novice