Šolsko leto 2013/14

Vodstvo šole je v mesecu oktobru v sodelovanju z dijaško skupnostjo razpisalo natečaj za himno in slogan šole. Namen natečaja je bil pridobiti slogan in himno, ki bosta postala del celostne podobe naše šole. Slogan naj bi poudarjal bistvo naše šole, predvsem to, kakšna šola smo, kaj ponujamo in za kaj se zavzemamo, saj se bo skupaj z logotipom šole pojavljal na promocijskem materialu. Himna šole pa naj bi bila sestavljena iz besedila in glasbene podlage; zaželena je bila seveda avtorska glasba. Besedilo je moralo izražati pripadnost šoli in vrednote, ki jih na šoli spodbujamo. Prejeli smo kar 3 predloge za himno. V vse tri predloge je bilo vloženega res zelo veliko truda, saj so imeli vsi tako avtorsko besedilo kot tudi glasbo. S himnami so sodelovali dijaki iz naslednjih razredov: 1. A, 3. A in 3. C. Za slogan pa smo prejeli samo 2 predloga, a sta oba vsebovala več sloganov. Eden izmed predlogov je bil skupinski, drugega pa je napisala kar dijakinja sama. Veseli nas, da so dijaki zbrali dovolj poguma ter sodelovali na natečaju. Vse predloge je pregledala komisija v naslednji sestavi: - ravnateljica Dubravka Berc Prah, prof. - Lavra Bukšek, prof. - Boris Pokorn, univ. dipl. inž. - Estera Gjuras, predsednica DS ŠCRS - Kevin Agrež, podpredsednik DS ŠCRS. Pomembno je omeniti, da je imela komisija precej težko delo, saj so se dijaki izjemno potrudili in v svojih izdelkih res zajeli bistvo naše šole. Razglasitev je potekala v ponedeljek, 23. 12. 2013, v Kulturnem centru Rogaška Slatina, kjer so natečaj predstavile ga. ravnateljica Dubravka Berc Prah, prof., mentorica DS mag. Bernarda Leva in predsednica DS Estera Gjuras. Zmagovalce je čakalo sladko presenečenje. Izbran je bil naslednji slogan: ŠCRS. Šola za znanje, smeh in sanje, katerega avtorica je Estera Gjuras. Avtorsko besedilo himne pa so napisali: Tim Čuček, Jasmina Kovačič, Azra Mušić, Mirna Šafranko in Žiga Žlender, avtorsko glasbo pa je prispeval Tim Čuček. Refren himne se glasi: Družina smo mi, ki zažari, prijateljstvo nas povezuje. Naj skupna bo pot, tu in drugod, tisto, kar nas zaznamuje. Kevin Agrež, 4. b Estera Gjuras, 3. a Foto: Staša Krajnc, 3. b