Šolsko leto 2014/15

V septembru in oktobru smo dijaki 3. in 4. letnika opravili pohode za tretjo uro športne vzgoje. Opravili smo 5 pohodov. Prvi, celodnevni pohod, je bil pohod od Boča do Donačke gore. Kljub temu, da nam vreme ni bilo ravno naklonjeno, smo uspešno prehodili začrtano pot. Drugi pohod nas je vodil od gasilskega doma Donačka gora do Rudijevega doma. Zaradi slabšega vremena smo našo pot nekoliko skrajšali (brez skrbi, na naslednjih pohodih smo vse nadoknadili), a vseeno zabeležili še en uspešen izlet. Naš naslednji pohod je potekal od Celjske koče do Svetine oz. najprej do Celjske koče, naprej do Svetine ter nazaj v Zagrad. Med tednom smo se zopet sproščali s poldnevnim izletom, tokrat v bolj domačem okolju. Pot nas je vodila od Kostrivnice do vrha Boča. Prvič nas je na pohodih pozdravilo tudi sonce. Na našem zadnjem pohodu pa smo odšli do izvira Sotle. Pot smo pričeli pri gasilskem domu v Donački gori ter v spremstvu profesorjev nadaljevali do cerkve sv. Donata, kjer je bil naš prvi postanek. Po dveh urah smo prispeli do cilja. Sam cilj nas je kar presenetil, saj smo si tisti, ki ga še nismo videli, izvir Sotle predstavljali v podobnem obsegu, kot je reke sama. A ne glede na to smo vsi kot skupina neustrašnih pohodnikov pripomogli k temu, da je bil pohod sicer res naporen, a kljub temu lepa izkušnja. Če povzameva: kljub šolskim obveznostim smo si vzeli nekaj časa zase in preživeli brezskrbne ure v naravi, ob tem pa še pridobili ure za tretjo uro športne vzgoje. Maja Žerak in Nika Bele

Dostopnost