Šolsko leto 2014/15

Spričevala splošne mature smo 12. generaciji maturantov naše šole podelili 13. 7. 2015. Več o rezultatih najdete na spletni strani šole. Foto: Rogaške novice