Šolsko leto 2015/16

Dijaki 1. letnika gimnazije so obiskali Notranjsko podolje, kjer so v naravi spoznavali značilnosti kraškega sveta.