Šolsko leto 2015/16

Dijaki 1. letnika gimnazije so znanja, pridobljena pri pouku fizike, uporabili v praksi pri pouku športne vzgoje.