Šolsko leto 2016/17

Dijaki 2. C so šolsko leto zaključili z usposabljanjem pri delodajalcih.