Šolsko leto 2016/17

Dijaki 3. A in 3. B so se 4. maja odpravili na medpredmetno ekskurzijo na Kras. Spoznavali so geografske značilnosti območja ter življenje in delo Srečka Kosovela. Foto: Luka Drofenik