Šolsko leto 2016/17

Dijaki 3. letnika gimnazije so spoznavali znanost na obisku jedrskega reaktorja v Podgorici ter na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani.