Šolsko leto 2016/17

Projekt 'Kako preprosto je reči: Ne vem!', ki poteka v sodelovanju ŠC Rogaška Slatina in Knjižnice Rogaška Slatina, se letos odvija ob okroglih mizah o novinarski etiki. Prva letošnja gosta sta bila Greta Kokot Rajković, programska direktorica Štajerskega vala, in Janez Usenik, novinar POP TV-ja. 9. 11. 2016 sta v knjižnici spregovorila o lastnih novinarskih izkušnjah v povezavi z večno razpetostjo novinarjev med aktualno, atraktivno, zanimivo zgodbo oz. novico ter korektnostjo, odgovornostjo in človečnostjo in seveda finančno pogojenostjo oziroma konkurenco med posameznimi medijskimi hišami. Pogovor sta vodila dijaka ŠC Rogaška Slatina Ela Tišma In Luka Tacer, ki sta s svojimi vprašanji uspela v sogovorcih zbuditi odkrito in kritično besedo, prepleteno s humorjem in anekdotičnostjo. Zato se je publika, sestavljena iz dijakov ŠCRS in precej zunanjih gostov, po zaključku zadržala v prijetnem neuradnem pogovoru z gostoma ob pogostitvi gostiteljice Knjižnice Rogaška Slatina.