Šolsko leto 2016/17

Dijaki 1. C so na strokovni ekskurziji obiskali podjetje Optyl v Ormožu ter si ogledali mesto Ptuj.