Šolsko leto 2016/17

Z delavnicami, ki so jih dijaki obiskali 2. in 3. dan projekta, so spoznali preostalih 6 krogov odličnosti - Predanost, Fleksibilnost, Integriteta, Napake vodijo k uspehu, Uravnoteženost in Govori z dobrim namenom. Delavnice so potekale na različnih predmetnih področjih. Foto: Magdalena Majcen