Šolsko leto 2016/17

Dijaki 3. c in 4. c so v sredo, 10. maja 2017, obiskali optično kliniko 'Svjetlost' v Zagrebu in 'Veleučilište Velika Gorica'. Pridobili so veliko informacij o svojem poklicu in možnostih nadaljevanja šolanja po opravljeni poklicni maturi.

Dostopnost