Šolsko leto 2016/17

Dijaki 1. letnikov so dva dni taborili na Boču, kjer so bolje spoznali drug drugega. Več o taboru lahko preberete v prispevku na naši spletni strani.