Šolsko leto 2017/18

V prejšnjem šolskem letu smo aktivno sodelovali v projektu Youth Start - Spodbujanje podjetnosti za mlade. Odločili smo se, da nekatere izzive obdržimo tudi v bodoče. Tako so dijaki 2. letnika gimnazije v okviru naravoslovno - podjetniškega tabora izpeljali dva izziva in sicer Ideja in Stojnica. S slednjim so se ostalim dijakom šole predstavili v petek, 25. maja, v parku šole.