Šolsko leto 2017/18

V sredo, 20. 6. 2018, sta bila predana namenu pločnik in javna razsvetljava v Steklarski ulici, ki pomembno izboljšujeta prometno varnost tudi za dijake in zaposlene naše šole.