Šolsko leto 2017/18

Dijaki 1. letnikov so se družili in spoznavali na dvodnevnem taboru na Boču.