Šolsko leto 2018/19

Dijaki 2. in 4. letnika strokovnih programov so se na naravoslovnem dnevu naučili, da lahko precej stvari, ki jih sicer kupujemo v trgovinah, naredimo sami in s tem naredimo nekaj dobrega tako za okolje kot tudi za svoje zdravje.