Šolsko leto 2019/20

Dijaki 3. D so ustvarjali s steklom pod vodstvom umetnika, g. Mira Zupančiča.