Šolsko leto 2019/20

Dijaki vseh oddelkov obeh steklarskih programov so si ogledali razstavo stekla na gradu Podsreda ter grad Sevnica.