Šolsko leto 2019/20

Maturanti, ki obiskujejo izbirni predmet zgodovina, so v okviru priprav na maturo obiskali Ljubljano.