Šolsko leto 2019/20

Dijaki 4. C in 4. D so se na maturantsko ekskurzijo odpravili v Italijo.