Šolsko leto 2019/20

V minulih mesecih smo v okviru predmeta Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela izvedli delavnice za učence okoliških osnovnih šol.