Šolsko leto 2019/20

Dijaki 2. letnika gimnazije so se z vsebinami s področja naravoslovja in podjetnosti spoznavali na terenu - na taboru na Treh Kraljih.