Šolsko leto 2019/20

V šol. letu 2019/20 Šolski center Rogaška Slatina sodeluje z javno agencijo SPIRIT, ki je javna agencija za krepitev inovativnega podjetništva, internacionalizacije in tehnologije, vse to pa so ključne prvine rasti produktivnosti in s tem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V okviru projekta Mladim se dogaja želimo mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na vaš nadaljnji osebni in poklicni razvoj. Za dijake, ki želijo razvijati veščine, nujno potrebne za karierni uspeh, smo v sklopu projekta izvedli Startup vikend na Svetini.