Šolsko leto 2019/20

Del dijakov 4. A in 4. B je obveznosti 3. ure športne vzgoje opravilo v Portorožu.