Šolsko leto 2019/20

Za dijake 1. letnika vseh programov smo 11. in 12. septembra pripravili spoznavni tabor na Svetini.

Dostopnost