Šolsko leto 2019/20

Za dijake 1. C in 1. D je od 27. do 30. januarja v okviru pouka potekala učna situacija 'Meščanska večerja'. Dijaki so pri različnih predmetih delali na skupno temo, dogodek pa se je zaključil s slavnostnim kosilom in predstavitvijo dela pri posameznih predmetih.