Šolsko leto 2020/21

PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 2021

V spomladanskem roku 2021 so splošno maturo opravili prav vsi dijaki, ki so pristopili k opravljanju izpitov. Iskrene čestitke!

PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE MATURE 2021

Spričevala maturantom poklicne mature in dijakom zaključnega letnika programa steklar smo podelili v sredo, 7. julija 2017. Vsi so maturo oz. zaključni izpit uspešno opravili, med maturanti so kar štirje zlati!

MATURANTSKI PLES 2021

Tudi generacija maturantov 2021 je odplesala svoj maturantski ples ...

PO POTEH CELJSKIH GORFOV

Dijaki 1. letnika gimnazije so na ekskurziji na grad Žovnek in v Celje spoznavali zgodovino grofov Celjskih.

OBISK MINISTRICE ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

V sredo, 9. junija 2021, smo na šoli sprejeli ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simono Kustec.

NARAVOSLOVNE TERENSKE VAJE DIJAKOV 2. A

Dijaki 2. letnika gimnazije so del pouka naravoslovnih predmetov opravili v naravi - na Treh Kraljih na Pohorju.

DIJAKI 1. C IN 1. D V TEHNOPARKU CELJE

Dijaki 1. c in 1. d so obiskali Tehnopark v Celju, kjer so spoznali veliko novega.

MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V IDRIJO

Dijaki 2. letnika gimnazije in strokovnih programov so obiskali Idrijo. Spoznavali so geografske in zgodovinske značilnosti tamkajšnjega okolja.

PUD DIJAKOV 3. C V BRAGI

Pet dijakov 3. letnika programa tehnik optik 3-tedensko praktično usposabljanje z delom opravlja v Bragi na Portugalskem.

SLOVO OD DIJAKOV ZAKLJUČNIH LETNIKOV V DD

V dijaškem domu so se v četrtek, 20. maja, s priložnostno slovesnostjo poslovili od dijakov zaključnih letnikov.

CANKAR V STRIPU

Dijaki 3. c in 3. d so spoznavali Cankarja nekoliko drugače.

ZAKLJUČEK PRAKSE V 4. D

Dijaki 4. d so v štirih letih praktičnega pouka izjemno uživali in se veliko naučili.

EKSKURZIJA NA KRAS 2021

Dijaki 3. a so na ekskurziji na Kras bogatili svoja znanja s področja geografije in slovenščine.

UČNA SITUACIJA V 3. D

Dijaki 3. d so v okviru učne situacije spoznavali nove delovne postopke v svojem poklicu.

UČNA SITUACIJA V 3. C

Dijaki 3. c so v okviru učne situacije spoznavali tehnološke postopke, s katerimi se bodo srečevali pri svojem poklicu.

UČNA SITUACIJA 'SPOZNAJMO SVOJ POKLIC: TEHNIK OPTIK' 2021

Dijaki 2. c so v okviru učne situacije 'Spoznajmo svoj poklic' obiskali optiki Salobir in Sentina v Celju.

ČISTILNA AKCIJA 2021

Dijaki 1. vzgojne skupine v dijaškem domu so se skupaj z vzgojitelji pridružili letošnji čistilni akciji v Rogaški Slatini. Očistili so okolico šole in dijaškega doma.

DIJAKI 2. C NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

Dijaki strokovnih programov se v 2. letniku prvič srečajo s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. Dva tedna, ki so jih dijaki 2. c preživeli v različnih optikah po Sloveniji, sta jim kar prehitro minila.

DELAVNICA V 4. D: IZDELAVA MOZAIKOV

Dijaki 4. d so se preizkusili v izdelavi mozaikov.

DIJAKI PROGRAMA TEHNIK STEKLARSTVA SPET NA PRAKSI V ŠOLSKI DELAVNICI

Dijaki strokovnih programov so se z veseljem vrnili k praksi v šolskih delavnicah. Pri ustvarjanju jih je navdihnil tudi aktualni čas.

UČNA SITUACIJA 'MEŠČANSKA VEČERJA' PRI PREDMETU TVO - PRAKSA

V okviru učne situacije, ki je potekala na daljavo, so dijaki izdelali sončna očala.

PUD DIJAKOV 4. C V BRAGI 2020

Dijaki 4. letnika programa tehnik optik opravljajo praktično izobraževanje z delom v Bragi na Portugalskem.

EKSKURZIJA MLADIH ZGODOVINARJEV V LJUBLJANO

Maturanti, ki so za enega od izbirnih predmetov na maturi izbrali zgodovino, so se opravili na zgodovinsko barvano ekskurzijo v Ljubljano.

ŠPORTNI DAN SEPTEMBER 2020

Dijaki štirih oddelkov so v septembru opravili prvi športni dan.

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Nov državni praznik, dan slovenskega športa, smo obeležili z 10-minutnimi aktivnimi odmori.

GEOGRAFSKA EKSKURZIJA NA SLOVENSKO OBALO

Dijaki 2. in 4. letnika gimnazije so se sredi septembra skupaj s profesoricama geografije odpravili na ekskurzijo na Obalo.

ŠPORTNI TABOR V PORTOROŽU 2020

Dijaki 3. in 4. letnika gimnazije so del ur športne vzgoje opravili na tridnevnem taboru v Portorožu.

TABOR 'SPOZNAJMO SE' 2020

Dijaki 1. letnika vseh programov so preživeli zanimiv dvodnevni spoznavni tabor na Svetini.

PALAČINKA-PARTY V DIJAŠKEM DOMU

Dijaki dijaškega doma so si prijetno sredino popoldne popestrili s sladko večerjo, ki so jo pripravili sami v okviru kulinaričnega krožka.

SPREJEM NOVINCEV 2020

Letošnji sprejem novincev je zaradi COVID omejitev potekal nekoliko drugače kot običajno, a je bil vseeno zabaven in sproščen.

SPOZNAVNI DAN V DIJAŠKEM DOMU

Dijaki zaključnega letnika so na zabaven način medse sprejeli novince v dijaškem domu.

Dostopnost