Šolsko leto 2020/21

Dijaki 1. c in 1. d so obiskali Tehnopark v Celju, kjer so spoznali veliko novega.