Šolsko leto 2020/21

Dijaki 2. in 4. letnika gimnazije so se sredi septembra skupaj s profesoricama geografije odpravili na ekskurzijo na Obalo.