Šolsko leto 2020/21

Dijaki 2. letnika gimnazije so del pouka naravoslovnih predmetov opravili v naravi - na Treh Kraljih na Pohorju.