Šolsko leto 2020/21

Spričevala maturantom poklicne mature in dijakom zaključnega letnika programa steklar smo podelili v sredo, 7. julija 2017. Vsi so maturo oz. zaključni izpit uspešno opravili, med maturanti so kar štirje zlati!