Šolsko leto 2020/21

Dijaki 3. in 4. letnika gimnazije so del ur športne vzgoje opravili na tridnevnem taboru v Portorožu.